Toimijuuden ja osallisuuden lisääminen koulutuksessa, 5 op

Koulutusosiossa  perehdyttiin osallistamisen mahdollisuuksiin koulujen opetussuunnitelmien kehittämisessä sekä ammatillisen koulutuksen reformissa. Tavoitteena oli  oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuuden ja demokratiataitojen kehittäminen.

Aihetta lähestyttiin toiminnallisesti ja harjoitteet valittiin siten, että niitä voi soveltaa eri koulutusasteiden tarpeisiin. Osioon liittyi osallistujan oman toiminnan ja osallisuuden kehittäminen. Kehittäminen oli esim. oman pedagogisen toiminnan reflektointi, oppilas/opiskelijakunnan toiminnan kehittäminen yhdessä nuorten kanssa, vapaaehtoisuuteen liittyvä kehittämistoiminta tms, osallistujan oman mielenkiinnon mukaan.

Koulutuksessa tutustuttiin oppilaitosten osallistavan toimintakulttuurin kolmeen elementtiin: osallistavaan pedagogiikkaan, osallistavan yhteisön toimintaan ja oppilaitosten yhteyksiin ympäröivään yhteisöön ennakkotehtävän, harjoitteiden ja vierailun kautta.

 

Koulutusta toteutettiin  valtakunnallisena verkkototeutuksena 17.9. - 16.12.2018

Koulutus koostui itsenäisestä työskentelystä, aktiivisesta osallistumisesta verkkokeskusteluihin ja kahdesta webinaarista ja oman opetuksen kehittämiseen liittyvästä kokoavasta tehtävästä.

Itsenäinen opiskelu verkossa 17.9. - 16.12.2018

Koulutukseen kuului webinaarit:
9.10. klo 17 - 20
27.11. klo 17 - 20

Koulutuksen suunnittelevat ja toteuttavat yhteistyössä alueellinen opettajankoulutusyksikkö ja Kehittämiskeskus Opinkirjo.