Ihmisoikeudet haltuun!

Ihmisoikeudet haltuun! -hankkeen koulutuksessa vahvistetaan opettajien osaamista ihmisoikeuksista, osallisuudesta ja yhdenvertaisuudesta koulutuksessa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää koulutuksen ihmisoikeusperustaisuutta ja osallistavaa toimintakulttuuria sekä edistää yhdenvertaisuutta. Koulutuksessa kehitetään ja vahvistetaan demokratiaan ja ihmisoikeuksiin perustuvaa oppilaitoskulttuuria ja henkilöstön osaamista.

Hankkeella tavoitellaan lasten ja nuorten aktiivista osallistumista, heidän vaikutusmahdollisuuksiensa lisäämistä ja voimaantumista. Tavoitteena on myös vaikuttaa syrjiviin asenteisiin ja alistaviin sosiaalisiin käytäntöihin, ja luoda myönteistä, muutoksen mahdollistavaa toimintaa oppilaitoksissa.

Sisältö

Lähiopetus koostuu kolmesta moduulista ja niihin liittyvästä tehtävästä oppilaitoksissa.

Moduuleissa käsitellään

  • ihmisoikeuksien ja ihmisoikeuskasvatuksen perusteita

  • toimijuutta ja osallisuutta koulutuksessa

  • syrjäytymisen ehkäisyä sekä esteettömyyttä oppilaitoksissa.

Moduulien toteutuksesta vastaavat Haaga-Helian ja Oulun ammatilliset opettajakorkeakoulut, Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos, Ihmisoikeusliitto, kehittämiskeskus Opinkirjo ja Me Itse ry.

Kohderyhmä
Opetustoimen henkilöstö ja oppilashuoltoryhmät peruskoulutuksessa  ja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa.

 

Koulutuspaikkakunnat
Hanke toteutetaan valtakunnallisesti. Lähiopetus järjestetään kolmella paikkakunnalla; Helsingissä, Jyväskylässä ja Oulussa.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta.

Tulostettava esite